Các ấn phẩm VN Direct
In ấn, Tất cả, WORKS
Lịch Vaeco
In ấn, Tất cả, Thiết kế đồ họa, WORKS
Ấn phẩm Edison School
In ấn, WORKS
Thi công lắp đặt biển bảng Đại sứ quán Anh
Biển bảng quảng cáo, In ấn, WORKS
Bao bì tem nhãn sản phẩm Homefood
In ấn, Thiết kế đồ họa, WORKS
Thi công biển bảng British Council
Biển bảng quảng cáo, In ấn, Tất cả, WORKS
Bộ nhận diện thương hiệu HerbEco
Tất cả, Thiết kế đồ họa, WORKS, Xây dựng thương hiệu
Thiệp Tập đoàn PG
In ấn, Tất cả, Thiết kế đồ họa, WORKS