Thi công và lắp đặt Biển bảng British Council
Biển Quảng Cáo, In ấn, Sự kiện, WORKS
Thi công và lắp đặt Biển bảng Homeland
Biển Quảng Cáo, Wayfinding, WORKS
Happy Friday – British Council
In ấn, Tất cả, Thiết kế đồ họa, WORKS
Biển Bảng Hải Phát Thủ Đô (HPC)
Biển Quảng Cáo, In ấn, Sự kiện, Wayfinding, WORKS
Các ấn phẩm VN Direct
In ấn, Tất cả, WORKS
Lịch và Sổ tay Vaeco 2020
In ấn, Tất cả, Thiết kế đồ họa, WORKS
Ấn phẩm Edison School
In ấn, WORKS